Ambassade van België in Pakistan

Wie doet wat?

Ambassade

Ambassadeur: de heer Charles DELOGNE
Consul & Adjunct Posthoofd: mevrouw Fabienne DUCY
Eerste Secretaris: de heer Laurent DE GREEF
Persoonlijk assistent van de Ambassadeur: mevrouw Brigitte ALDERS

Defensieattaché (met verblijfplaats in Beiroet) : Luitenant-kolonel Yves JANSSENS

  
Handelsattachés

Economisch en handelsattaché voor het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brusselse Gewest

De heer Abid Husain
Adres: Ambassade  
Tel.: (00.92 51) 265 4026 
Fax: (00.92.51) 265 4027 
E-mail: islamabad@awex-wallonia.com

 

 
Ereconsulaten

Zie deze pagina.