Ambassade van België in Pakistan
Home Vaccinatie in het buitenland

Vaccinatie in het buitenland

Vaccinatie voor Belgen tegen COVID-19

Volgens het principe van de territorialiteit zullen de Belgische onderdanen die in het buitenland verblijven, in de mate van het mogelijke gevaccineerd worden in het land van verblijf.

A. Indien u woont in een van landen/territoria vermeld op deze lijst, en u bent ingeschreven op de Ambassade/Consulaat-generaal ter plaatse, dan kan u zich preregistreren met het oog op vaccinatie tijdens een verblijf in België. De echtgenoot/-ote of partner van vreemde nationaliteit en meerderjarige kinderen van vreemde nationaliteit van een ingeschreven Belg die onder hetzelfde dak woont (zoals vermeld in het Rijksregister) zullen onder dezelfde voorwaarden als de Belg in kwestie toegang hebben tot vaccinatie. De Ambassade of het Consulaat-generaal zal u de informatie over de procedure bezorgen. 

B. De Belgische onderdanen die verblijven in een land dat dezelfde type van vaccins aanbiedt als diegene die gebruikt worden in de Belgische vaccinatiecampagne, worden uitgenodigd om zich te laten vaccineren volgens de vaccinatiekalender die geldt in het land van verblijf.

 

Vaccinatiebewijs

Op 1 september 2021 hebben de Belgische autoriteiten besloten dat een vaccinatiebewijs dat in een land buiten de Europese Unie is afgegeven en ten minste de volgende gegevens in het Nederlands, Frans, Duits of Engels bevat, ook wordt aanvaard:

  • gegevens ter identificatie van de persoon die werd gevaccineerd (naam, geboortedatum en/of identificatienummer)
  • gegevens waaruit blijkt dat alle doses van een SARS-Cov-2-vaccin die op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu staan vermeld, gedurende ten minste twee weken zijn toegediend;
  • de merknaam en de naam van de fabrikant of van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van elk toegediend vaccin
  • de datum van toediening van elke dosis van het vaccin
  • de naam van het land waar het vaccin is toegediend;
  • de afzender van het vaccinatiecertificaat met handtekening, stempel of een unieke, digitaal leesbare identificatiecode van het certificaat;

Momenteel, per 01.09.2021, zijn de volgende vaccins erkend: Pfizer, Moderna, AstraZeneca-Vaxzevria-Covishield en Janssen.

Het verbod op niet-essentiële reizen naar België geldt niet langer voor reizigers die vóór hun aankomst in België in het bezit zijn van een "inentingsbewijs" dat aan alle bovengenoemde criteria voldoet.

Dit betekent dat u naar België mag reizen, zelfs als u geen essentiële reden hebt, alleen als u gevaccineerd bent met een door de Europese Unie erkend vaccin en uw tweede dosis ten minste 14 dagen oud is EN u heeft een Pakistaans of Afghaanse inentingsbewijs waarin volgende wordt vermeld:

  • U bent gevaccineerd met een door de Europese Unie erkend vaccin.
  • De data van toediening van beide doses van het vaccin (indien op uw definitieve certificaat alleen de tweede dosis vermeld wordt, moet u ook het voorlopige certificaat indienen)
  • Uw naam, leeftijd, identificatienummer
  • Uw tweede dosis is meer dan 14 dagen geleden gegeven

Indien u gebruik maakt van een vervoerder, dient de vervoerder vóór het instappen te controleren of de reizigers in het bezit zijn van een dergelijk vaccinatiebewijs.

Bij gebrek aan een dergelijk vaccinatiebewijs of in geval van valse, misleidende of onvolledige informatie in dit bewijs, kan de toegang worden geweigerd overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980.

Voor reizigers die niet volledig gevaccineerd zijn met een door de Europese Unie erkend vaccin (2 doses) of die helemaal niet gevaccineerd zijn, blijven de vorige reisregels van toepassing: Alleen essentiële reizen naar België zijn toegestaan. Als u een visum hebt dat vóór maart 2020 is afgegeven of een Schengenvisum dat door een ander land is afgegeven, moet u een essentieel reiscertificaat aanvragen.