Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wil komen.

Visum voor België en Luxemburg

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België en Luxemburg.


Deze informatie is beschikbaar in het Engels.
 

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen


Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.